Astrophytum MY 4c Х AS hybr. - 5 семян

Astrophytum MY 4c Х AS hybr. - 5 семян
80 руб.

Гибрид (Astrophytum myriostigma v.guadricostatum x Astrophytum asterias hybrydni).


Гибрид (Astrophytum myriostigma v.guadricostatum x Astrophytum asterias hybrydni).