Astrophytum myriostigma v.strongylogonum X MY 3 costa (D=20-25mm H=40-45mm)

Astrophytum myriostigma v.strongylogonum X MY 3 costa (D=20-25mm H=40-45mm)
300 руб.

Посев - апрель 2017 года
Посев - апрель 2017 года