Astrophytum MY v.3c cv.Bohumil Schutz X Astrophytum MY. v.4c - 5 семян

Astrophytum MY v.3c cv.Bohumil Schutz X Astrophytum MY. v.4c - 5 семян
60 руб.

Astrophytum myriostigma v.tricostatum cv.Bohumil Schutz X Astrophytum myr. v.guadricostatumAstrophytum myriostigma v.tricostatum cv.Bohumil Schutz X Astrophytum myr. v.guadricostatum